Kerja Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang – Tarikh Tutup 25 Januari 2016

Kerja Kosong Majlis Perbandaran Pasir Gudang – Tarikh tutup 25 Januari 2016

Adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia / calon-calon yang berminat dan berkelayakan untuk mengisi jawatan kerja kosong seperti mana dibawah:

1. Penolong Pegawai Pertanian G27
2. Pembantu Penguatkuasa N17
3. Pemandu Kenderaan H11

Cara memohon :


CARA MEMBUAT PERMOHONAN:
i)Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh diperolehi di Kaunter Majlis Perbandaran Pasir Gudang pada waktu Pejabat bernilai RM 1.00 satu borang.

ii)Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dengan menyertakan salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan

iii)Laporan penilaian prestasi tahunan yang terakhir seperti mana mengikut peraturan 17 Bab A Tahun 2005 dibawah peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat, dan penamatan Perkhidmatan).

ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP:

YANG DIPERTUA,
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG,
ARAS 19, MENARA AQABAH
JALAN BANDAR
81700 PASIR GUDANG
(U.P: BAHAGIAN SUMBER MANUSIA)

SEBELUM ATAU PADA 25 JANUARI 2016

-IKLAN PERJAWATAN BOLEH RUJUK DI SINI


CATATAN

(a)Setiap permohonan jawatan hendaklah menggunakanborang MPPG bagi setiap jawatan yang di pohon.

(b)Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.

(c)Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap pemohonan mereka TIDAK BERJAYA.

(d)Segala perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah tanggungjawab pemohon sendiri.

(e)Segala salinan sijil–sijil dan dokumen sokongan hendaklah disahkan salinan oleh Ketua Kampung /Pengerusi Jawatankuasa Kampung / Guru Besar / Pengetua sekolah–sekolah atau bantuan penuh kerajaan dan Pegawai Kerajaan JUSA atau Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Facebook Comments

comments

Leave a Reply